Atuty- dlaczego warto

Nasze atuty

 

Możliwości dla Inwestora

 • bardzo dobre skomunikowanie działek,
 
 • stan władania gruntami umożliwiający zainwestowanie,
 • atrakcyjna lokalizacja bezpośredni dostęp do drogi publicznej połączonej z drogą krajową DK4, ponadto znajduje się w odległości ok. 2 km od wjazdu na zrealizowany odcinek autostrady A1 oraz w odległości 18 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach,
 
 • możliwość dołączenia do partnerów śląskiego klastra rewitalizacji,
 • szybka dostępność terenów niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje, między innymi pod budowę nowoczesnych instalacji technologicznych związanych z recyklingiem, hal przemysłowych, sortowni i magazynów,
 
 • dostępność zatrudnienia wykwalifikowanej siły roboczej rekrutującej się z przemysłu hutniczego i branży metalurgicznej,
 • dogodne warunki inwestowania ze względu na uchwalony i aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego o przeznaczeniu przemysłowo usługowym uwzględniający w swej treści prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami,
 
 • dogodne warunki inwestowania ze względu na przewidzianą w ciągu kilku najbliższych lat poprawę warunków górniczych (eksploatacja górnicza powinna być stopniowo kończona do roku 2012, a skutki tej eksploatacji na powierzchnię powinny być wygaszane do roku 2015),
 • profesjonalna obsługa w zakresie informacji o możliwych do zagospodarowania nieruchomościach, ofertach i projektach inwestycyjnych,
 
 • opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015,
 • prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości ramach pomocy de minimis wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku,
 
 • pozyskanie przez Gminę Piekary Śląskie środków pomocowych na wykonanie projektu drogi komunikującej najbardziej problemowy teren północny ze zrealizowanym węzłem autostrady A1,
 • doradztwo w zakresie projektów współfinansowanych przez UE, jak również pomoc przy ich realizacji czy nawet prowadzenie projektu w zastępstwie inwestora,
 
 • rządowe programy restrukturyzacji przemysłów tradycyjnych,
 • kompetentne i szeroko pojęte doradztwo w zakresie wspomagania realizacji inwestycji,
 
 • rządowy program wspierania rozwoju sektora MŚP.
 • wparcie w przepływie wiedzy i  nowych rozwiązań technologicznych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami,
   
 • rozwinięta działalność marketingowa EkoParku,
   
 • możliwość kooperacji z innymi przedsiębiorcami,
   
 • pomoc w kontaktach z władzami lokalnymi Miasta Piekary Śląskie.
   

Dopisz się do newslettera