Inkubator Przedsiębiorczości

Głównym celem działalności Inkubatora jest promowanie przedsiębiorczości, kreowanie i stwarzanie warunków do powstawania nowych mikro, małych i średnich firm usługowych, oraz poszerzanie działalności i usługowej firm już istniejących. Celem wtórnym działalności Inkubatora jest stopniowy, zrównoważony rozwój i usamodzielnienie się firm funkcjonujących w ramach inkubatora oraz udział w przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Miasta Piekary Śląskie przez tworzenie nowych miejsc pracy w tych firmach.

Misją Inkubatora jest stała koncentracja ludzi przedsiębiorczych, pomysłów, myśli, wiedzy i środków dla realizacji małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych.
Inkubator i firmy w nim działające oraz z nim współpracujące, prowadzą swoje działania w optyce tworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy oraz jako środowisko pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej, transferu i wdrażania nowych technologii, poszanowania środowiska naturalnego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Inkubatora.

Dopisz się do newslettera