Zwolnienie z podatku od nieruchomości!

26.05.2014 r. , liczba wyświetleń: 2153

Zwolnienia z podatków od nieruchomości znowu możliwe dla inwestorów Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Rada Miasta Piekary Śląskie przystąpiła do podjęcia Uchwały Nr XXXVIII/518/14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na obszarze przeznaczonym do aktywizacji gospodarczej zdegradowanych terenów poprzemysłowych położonych w Piekarach Śląskich, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Powyższa Uchwała jest kontynuacją poprzedniej, która zapewniała zwolnienie z podatku od nieruchomości dla inwestujących na terenach EkoParku.

Ponownie nasi Inwestorzy mogą cieszyć się z korzystania ulg podatkowych lokując swoje inwestycje na naszych terenach.


Dopisz się do newslettera